03-02-2017

Organisasjonen

Organisasjonen er demokratisk oppbygget. Klubbmedlemmene velger sitt eget klubbstyre. I ut­­gangspunktet er alle valg for ett år. Hensikten med dette er at alle skal gis mulighet til å få styre­­erfaring og lederopplæring i organisasjonen. Klubbene velger deretter sin «distrikts­leder». Distriktsleder sitter i et distriktsstyre sammen med den som var distriktsleder i året før og den som er valgt til å være distriktsleder året etter. Slik rullerer posisjonene i distriktsstyret ved at en slutter og en ny begynner. Da er det alltid 2 igjen som har erfaring. Internasjonalt brukes betegnelsen Troika om dette.

Valg av regionsstyret er på samme måte. Regionsleder har en funksjonstid på ett år og velges av klubbdelegatene på regionkonferansen. I tillegg kan regionsstyret utpeke tjenesteledere til å ivareta oppgaver som avlaster regionsstyrets medlemmer innenfor avtalte arbeids­om­råder.


10-10-2017

Konferanser

Konferanser er en viktig del av arbeidet og fellesskapet. I løpet av 3-4 dager møtes medlemmer fra forskjellige kulturer til felles foredrag og gjensidig inspirasjon. Slik skapes gjensidig for­ståelse mellom forskjellige kulturer.

Hvert partallsår arrangeres en internasjonal konferanse (International Convention) for med­lem­mer over hele verden. Den 70. verdenskonferansen ble arrangert i Stavanger i 2012 med ca 800 deltakere. Norge arrangerte også verdenskonventet i 1990 (Oslo). I 2018 skal konferansen holdes i Sør-Korea.

Hvert oddetallsår arrangeres det en konferanse for medlemmene som tilhører dette området (Area Convention). Denne ble avholdt i Arendal i 2015 og i Cesis, Latvia i 2017. I 2019 avholdes konferansen i Ekaterinburg, Russland

Hvert år arrangeres en regionskonferanse (landsmøte). I 2018 holdes den på Hamar