Distriktsorganisering

Denne mappen inneholder en oversikt over alle klubbene i Region Norge, fordelt på Distrikt. Et Distrikt er knyttet til et geografisk område, noen ganger knyttet til et fylkesnavn eller regionalt område.

Denne oversikter er foreløpig knyttet til 2017/18. Oppdatering til 2018/19 vil skje ila november 2018.

 

Trykk på et distrikt innenfor rammen over for å få frem Distriktsleder og informasjon om klubbene i distriktet.

(fortsatt under arbeid)