29-04-2018

Regionkonferansen 17. - 19. august 2018

Årets regionkonferanse ble avholdt på Hamar 17. - 19. august 2018. Nå er protokollen lagt ut. Se oppdatert info på egen side.

undefinedAll info vil du finne her.


06-10-2017

Info om Fasteprosjektene er tilgjengelig

Det er laget en Powerpoint-presentasjon om årets fasteprosjektet. undefinedLes mer.


23-01-2018

Søknad om Regionsprosjekt 2018

Regionsstyret vedtok i 2016 en ny rutine for tildeling av økonomiske midler til Regionsprosjektet. For å komme i betraktning til 2018, må man sende inn en skriftlig søknad senest 25. mai 2018. Regionskonferansen på Hamar i august vedtar hvilke prosjekter som får tildeling og med hvilke beløp.

Søknadsskjema finner du her: undefined Søknadsskjema 2018

Følgende enheter kan søke: Enheter fra KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Global og Y's Men's klubbene i Region Norge.

Denne søknaden omfatter ikke tildeling fra den enkelte klubb (til lokale prosjekter).


20-11-2017

Luther jubileumet

4 gratis animasjonsfilmer om Luther i anledning 500-års jubileumet. Disse er utarbeidet av Norges KFUK-KFUM og kan benyttes og mot et voksent publikum.undefined Link til Norges KFUK-KFUM sine hjemmesider

 

 

 


01-03-2017

K-stud, Kristelig studieforbund, øker tilskuddssatsene for aktivitet i 2017

Nå får dere i 2017: Kurs 100 kr pr time, og grupper 73 kr pr time. Så nå gjelder det å søke!

Fortsatt er 8 timer nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud!

K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene til Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på undefinedKristelig Studieforbund - K-stud.no!