29-04-2018

Regionkonferansen 17. - 19. august 2018

Årets regionkonferanse avholdes på Hamar 17. - 19. august 2018. Nå er program og påmeldingsskjemaet klart. Påmeldings- og betalingsfrist er satt til 8. juni. Innbetaling gjelder både konferanseavgiften og hotell (for de som trenger det). Ved påmelding og betaling etter 8. juni påløper et gebyr på kr 500. Det er viktig at du overholder de tidsfrister som er satt opp. Husk at alle som bidrar i planleggingen også reiser på ferie!

For spørsmål om konferansen, betaling, eventuelle avbestillinger, kontakt e-post: region.rk.norge(at)gmail.com

undefinedAll info vil du finne her.


06-10-2017

Info om Fasteprosjektene er tilgjengelig

Det er laget en Powerpoint-presentasjon om årets fasteprosjektet. undefinedLes mer.


23-01-2018

Søknad om Regionsprosjekt 2018

Regionsstyret vedtok i 2016 en ny rutine for tildeling av økonomiske midler til Regionsprosjektet. For å komme i betraktning til 2018, må man sende inn en skriftlig søknad senest 25. mai 2018. Regionskonferansen på Hamar i august vedtar hvilke prosjekter som får tildeling og med hvilke beløp.

Søknadsskjema finner du her: undefined Søknadsskjema 2018

Følgende enheter kan søke: Enheter fra KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Global og Y's Men's klubbene i Region Norge.

Denne søknaden omfatter ikke tildeling fra den enkelte klubb (til lokale prosjekter).


20-11-2017

Luther jubileumet

4 gratis animasjonsfilmer om Luther i anledning 500-års jubileumet. Disse er utarbeidet av Norges KFUK-KFUM og kan benyttes og mot et voksent publikum.undefined Link til Norges KFUK-KFUM sine hjemmesider

 

 

 


01-03-2017

K-stud, Kristelig studieforbund, øker tilskuddssatsene for aktivitet i 2017

Nå får dere i 2017: Kurs 100 kr pr time, og grupper 73 kr pr time. Så nå gjelder det å søke!

Fortsatt er 8 timer nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud!

K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene til Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på undefinedKristelig Studieforbund - K-stud.no!