18.02.2017

Søknad om Regionsprosjekt 2017

Regionsstyret har vedtatt en ny rutine for tildeling av regionsprosjekt. For å komme i betraktning må man sende inn en skriftlig søknad innen 1. juni på vedlagte undefined søknadsskjema. Regionskonferansen vedtar hvilke prosjekter som får tildeling og med hvilke beløp. Regionsstyret budsjetterer med kr 200.000 som kommer fra klubbene i løpet av arbeidsåret 2017/18. Følgende enheter kan søke: Enheter fra KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Global og Y's Men's klubbene i region Norge.

Denne søknaden omfatter ikke tildeling fra den enkelte klubb (til lokale prosjekter).


01.03.2017

K-stud, Kristelig studieforbund, øker tilskuddssatsene for aktivitet i 2017

Nå får dere i 2017: Kurs 100 kr pr time, og grupper 73 kr pr time. Så nå gjelder det å søke!

Fortsatt er 8 timer nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud!

K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene til Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på undefinedKristelig Studieforbund - K-stud.no!


31.10.2016

IP e-News

IP sender ut e-News månedlig. Dette er en link som gir tilgang til de fem nyeste.
14.07.2016

Norske Y's Men i østerled

Fra torsdag 2. til mandag 6. juni reiste en gruppe Y's Men medlemmer fra Norge til Russlands region­konferanse i Ekaterinburg.

 

Foranledningen var at Egil Odd Halvorsen og Arendalsklubben var invitert til å delta på feiringen av 20-års jubileet for Ekaterinburg-1 klubben.

 

I år er det 25 år siden første klubb ble chartret i Kirovsk i 1991. Antonia Sidorovitsch - som var med på oppstarten - var også tilstede under feiringen av Ekaterinburg-1.

 

Fra Norge deltok representanter fra klubbene i Arendalen, Flekkefjord, Mandal, Kråkerøy mixed og Bekkefaret. Fra Norge kom også påtroppende internasjonale president elect 2016-17 Henry Grindheim.

 

undefinedLes hele referatet her

 

undefinedNews from the regional Y´s Men´s conference in Russia09.11.2015

Svein Håvåg blir ICM fra 01.07.2016

Svein Håvåg

Hva betyr dette? Vår regionsleder, Svein Håvåg fra Haugesund Y's Men's Club, blir fra sommeren medlem av det internasjonale hovedstyret, på fagspråket kalt International Council. Det er 15 medlemmer i dette hovedstyret hvor medlemmene har "tittel" ICM = International Council Member. Denne tittelen bærer han i 2 år, frem til 30.06.2018. 

Vi gratulerer!

Som en bonus blir han samtidig "Area Europa president", første år som kommende areapresident (APE), andre året som areapresident (AP) og tredje året som forrige areapresident (PAP). Siden Svein var den eneste nominerte, blir han automatisk valgt. Areapresident dette året er Ineta Krumina fra Latvia. Neste år er det Knud Hougaard Klausen fra Danmark og deretter Svein Håvåg.


13.12.2015

Y's Magasinet vil legges ut på hjemmesidene

Y's Magasinet nr 2 er lagt ut på hjemmesidene. Vi vil sende en link til alle klubber, direkte-medlemmer og tillitspersoner hvor man kan lese magasinet på hjemmesidene. Det er mer hensiktsmessig enn å fylle opp alle medlemmene sine postbokser. Mer og mer informasjon vil bli tilgjengelig på hjemmesidene. Så følg med!