03-04-2019

Regionens årsmøte 15. juni 2019

På Regionskonferansen på Hamar ble det enstemmig vedtatt at Regionskonferansen skulle avholdes hvert annet år. Neste regionskonferanse blir i Mandal, 12. - 14. juni 2020. Samtidig ble det opprettet et "Regionens årsmøte" som avholdes hvert år i juni. De problemstillinger dette medfører for lover, vedtekter og tidsfrister vil Regionstyret vurdere og fremlegge for klubbene på årsmøtet.

Regionstyret har startet behandlingen av disse problemstillingene som du vil finne i vedlagte dokument. undefined Trykk HER. Oppdateringer av dette dokumentet vil om nødvendig bli gjort etter hvert regionstyremøte.

Vi ber om at klubbene gjør seg kjent med saken i god tid før distriktskonferansen.

Regionstyret ber klubbene og distriktslederne avsette lørdag 15. juni 2019 til å reise og delta på Regionens årsmøte som avholdes på Radisson Park Inn, 200 m fra flyterminalen på Gardermoen.

Informasjon om påmelding til årsmøtet finnes undefined HER Denne versjonen er oppdatert ift info i Y's Magasinet

Påmeldingsskjema finnes undefined HER

Frist for påmelding og betaling uten ekstra gebyr er 30. april07-11-2018

Endring av regnskapsår

På Regionskonferansen på Hamar ble det vedtatt at Regionens regnskapsår endres til kalenderåret (01.01 - 31.12) istedenfor 01.07 - 30.06. Regionstyret anbefaler klubber og distrikter til å gjøre det samme.

En slik endring skal IKKE medføre at valgperiodene for styret og styremedlemmer endres. Disse skal fortsatt velges fra juli til juni hvert år. Hvis klubben mener at den ikke ønsker å ha forskjellig regnskapsperiode og valgperiode fordi det blir problem med ansvar for regnskapet, bør klubben beholde dagens regnskapsperiode. 

29-04-2018

Regionkonferansen 17. - 19. august 2018

Årets regionkonferanse ble avholdt på Hamar 17. - 19. august 2018. Nå er protokollen lagt ut. Se oppdatert info på egen side.

undefinedAll info vil du finne her.


06-10-2017

Info om Fasteprosjektene er tilgjengelig

Det er laget en Powerpoint-presentasjon om årets fasteprosjektet. undefinedLes mer.


07-11-2018

Søknad om Regionsprosjekt 2019?

Regionstyret vedtok i 2016 en ny rutine for tildeling av økonomiske midler til "Regionsprosjektet". Rutinene for neste år er under behandling og vil tidligst bli annonsert over nyttår 2019. Siden Regionens årsmøte nå vil bli avholdt i juni, vil søknadsfristen eventuelt være rett etter påske. 

Denne søknaden omfatter ikke tildeling fra den enkelte klubb (til lokale prosjekter).

01-03-2017

K-stud, Kristelig studieforbund, øker tilskuddssatsene for aktivitet i 2017

Nå får dere i 2017: Kurs 100 kr pr time, og grupper 73 kr pr time. Så nå gjelder det å søke!

Fortsatt er 8 timer nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud!

K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene til Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på undefinedKristelig Studieforbund - K-stud.no!