11-02-2019

Regionstyremøte i Stavanger

Den 28. januar avholdt regionstyret 2018/19 sitt 5. styremøte i Ynglingen, Stavanger. I tillegg til styret møtte også Arne Toftøy-Andersen (Tjenesteleder for Regionsprosjektet) og Stein Gjeruldsen (Redaktør for Y's Magasinet). Regionstyret godkjente den fremforhandlede samarbeidsavtalen med Norges KFUK-KFUM. Den vil bli tilgjengelig etter resultatet av vedtaket i landstyret for Norges KFUK-KFUM er kjent. Styre behandlet også forslag til endringer i lover og vedtekter som en konsekvens av vedtakene på Regionskonferansen. Disse endringene blir oversendt Lov- og kontrollutvalget for uttalelse. Det er fastsatt dato for alle distriktskonferanser og regionstyret vil være representert på alle. Y's Magasinet har fått ny redaktør og planlegger 3 utgivelser i 2019. Første frist er 1. mars. Regionstyret vurderer om bladet skal sendes samlet til klubbene, eller hjem til den enkelte husstand. Regionsprosjektet vil bli som tidligere, men årets søkere vil ført motta pengene på Regionskonferansen i Mandal i 2020. Møtereferatet finnes under Medlemsinfo.


11-02-2019

Regionens årsmøte 15. juni 2019

På Regionskonferansen på Hamar ble det enstemmig vedtatt at Regionskonferansen skulle avholdes hvert annet år. Neste regionskonferanse blir i Mandal, 12. - 14. juni 2020. Samtidig ble det opprettet et "Regionens årsmøte" som avholdes hvert år i juni. De problemstillinger dette medfører for lover, vedtekter og tidsfrister vil Regionstyret vurdere og fremlegge for klubbene på årsmøtet.

Regionstyret har startet behandlingen av disse problemstillingene som du vil finne i vedlagte dokument. undefined Tykk HER. Oppdateringer av dette dokumentet vil om nødvendig bli gjort etter hvert regionstyremøte.

Vi ber om at klubbene gjør seg kjent med saken i god tid før distriktskonferansen.

Regionstyret ber klubbene og distriktslederne avsette lørdag 15. juni 2019 til å reise og delta på Regionens årsmøte som avholdes på Radisson Park Inn, 200 m fra flyterminalen på Gardermoen.


11-02-2019

Tid for internasjonale valg

Fristen for å avgi stemme gikk ut 7. februar. Signalene fra IHQ var at svært få av våre klubber hadde avgitt stemme og derfor ble det sendt ut purring. Det kan være at den måten avstemmingen ble gjennomført på ble litt for "avansert" og rigid for enkelte klubber. Uansett må vi avvente resultatet til neste uke da det blir kunngjort i forbindelse med midtvintermøtet til ICM.

Nå er det klar for nytt ledervalg i Y's Men International. Som dere kjenner til velger vi ny Internasjonal President (IP) hvert år. Det vil si, vi skal nå avgi stemme på den person som skal være IP i 2020-21. Samme person velges inn som Internasjonal President Elect (IPE) for 2019-20. 

Til dette valget er det tre kandidater; en fra Danmark, en fra India og en fra USA. Mer info om disse tre kandidatene finner dere på denne linken: 

undefined Biodata om kandidatene til Internasjonal President.

Area Europa skal velge ett nytt medlem til det internasjonale hovedstyre (International Council Member). Dette vervet er for 2 år, fra 2019-21. Denne personen vil også få vervet som Area President (AP) i 2020-21. Her er det også tre kandidater hvorav to er fra Norge og en fra Danmark. Mer info om disse kandidatene finner dere her på denne linken: 

undefined Biodata om kandidatene til Internasjonalt hovedstyre.

Regionstyret ønsker at alle klubbene avgir stemme. Regionstyret hverken vil eller kan anbefale kandidater til de to vervene. Klubben må basere sin stemme på det som fremkommer om den enkelte kandidat samt egen kunnskap/kjennskap til kandidatene.

Valget foregår elektronisk og må være foretatt innen kl 09:00, torsdag 7. februar. Hver klubb får tilsendt (til presidentens e-post-adresse) med en link til stemmeseddelen. Det er kun klubber som har hatt minst 15 medlemmer de siste tre semester som har stemmerett og som får tilsendt en e-post senest 19. desember. Hvis du mener klubbene tilfredsstiller kravene til stemmerett og ikke har mottatt e-post, følg instruks fra denne linken.

undefined Detaljert info om hvordan valget skal gjennomføres.


07-11-2018

Endring av regnskapsår

På Regionskonferansen på Hamar ble det vedtatt at Regionens regnskapsår endres til kalenderåret (01.01 - 31.12) istedenfor 01.07 - 30.06. Regionstyret anbefaler klubber og distrikter til å gjøre det samme.

En slik endring skal IKKE medføre at valgperiodene for styret og styremedlemmer endres. Disse skal fortsatt velges fra juli til juni hvert år. Hvis klubben mener at den ikke ønsker å ha forskjellig regnskapsperiode og valgperiode fordi det blir problem med ansvar for regnskapet, bør klubben beholde dagens regnskapsperiode. 


29-04-2018

Regionkonferansen 17. - 19. august 2018

Årets regionkonferanse ble avholdt på Hamar 17. - 19. august 2018. Nå er protokollen lagt ut. Se oppdatert info på egen side.

undefinedAll info vil du finne her.


06-10-2017

Info om Fasteprosjektene er tilgjengelig

Det er laget en Powerpoint-presentasjon om årets fasteprosjektet. undefinedLes mer.


07-11-2018

Søknad om Regionsprosjekt 2019?

Regionstyret vedtok i 2016 en ny rutine for tildeling av økonomiske midler til "Regionsprosjektet". Rutinene for neste år er under behandling og vil tidligst bli annonsert over nyttår 2019. Siden Regionens årsmøte nå vil bli avholdt i juni, vil søknadsfristen eventuelt være rett etter påske. 

Denne søknaden omfatter ikke tildeling fra den enkelte klubb (til lokale prosjekter).


20-11-2017

Luther jubileumet

4 gratis animasjonsfilmer om Luther i anledning 500-års jubileumet. Disse er utarbeidet av Norges KFUK-KFUM og kan benyttes og mot et voksent publikum.undefined Link til Norges KFUK-KFUM sine hjemmesider

 

 

 


01-03-2017

K-stud, Kristelig studieforbund, øker tilskuddssatsene for aktivitet i 2017

Nå får dere i 2017: Kurs 100 kr pr time, og grupper 73 kr pr time. Så nå gjelder det å søke!

Fortsatt er 8 timer nesten alt som skal til for å få tilskudd fra K-stud!

K-stud, Kristelig studieforbund, fordeler statsstøtte til studiearbeid og Y’s Men driver studiearbeid!

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring for voksne (14 år og oppover) på minst 8 timer. Vi tenker at klubbkveldene til Y’s Men er en type kurs. Der det er lagt et program med tema, blir å regne som en studieplan. Vanligvis er det samtale og plass for spørs­mål. Noen klubber arrangerer type studietur til kultur-steder, bedrifter etc. også et studie­arbeid. Gjennom slik opplegg får medlemmene økt sin innsikt og kompetanse på ulike områder. Noen klubber har også grupper i tillegg til de vanlige klubbkveldene og disse kan også søke om støtte. Noen Y’s Mens klubber benytter seg allerede i dag av K-stud sine støtteordninger. Men vi mener at flere kan gjøre seg bruk av dette.

Det er laget en standard studieplan for Y’s Mens klubbene, som de fleste kan bruke: Studieplan Y’s Men

De klubbene som vil benytte seg av denne støtteordningen, går inn i MineKurs – søk om … - bruke en godkjent… - samfunn – «Y's Men's for personlig vekst med fokus på nærmiljø, menighet og internasjonalt» - opprett søknad. Dere kan også lage deres egen studieplan i Minekurs hvis det er et behov.

KORT SAGT: Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror! Se aktuell info på undefinedKristelig Studieforbund - K-stud.no!