02-11-2017

Valg av nye internasjonale ledere

Hvilke klubber har stemmerett?

For å kunne stemme i valget av internasjonale ledere må klubben ha betalt sin kontingent og hatt minst 15 medlemmer de siste 3 semester (pr 01.08.2016, pr 01.02.2017 og pr 01.08.2017).

Hvis du er usikker på om klubbene tilfredsstiller kravet, bør klubben benytte sin stemme. Hvis det viser seg at klubben ikke tilfredsstiller kravet blir stemmen avvist.

Les først vedlegget undefinedVoting Instructions. Dette avsnittet gjelder Voting paper 1 (Ballot 1).

Stemmeseddelen for dette valget er undefined Voting Paper 1.

Kandidatene til Internasjonal President er nominert av Regionslederne. Deres undefined anbefaling/beskrivelse av kandidatene finnes her (side 1). Her fremgår det at Region Norge har nominert en kandidat. Kandidatenes egen beskrivelse av seg selv følger (i alfabetisk rekkefølge) på side 2-8.

Kandidatene til International Council Member er nominert av klubbene i Area Europa. Disse har også beskrevet seg selv i dokumentet undefined ICM Biodata. Denne oversikten er også i alfabetisk rekkefølge. 

Regionsstyret har ikke anledning til å anbefale noen spesiell kandidat. Vi ber derfor klubbene å lese informasjonen om kandidatene og gjøre sitt valg basert på denne info.

Fristen for å sende inn sin stemmeseddel (Voting Paper 1) til IHQ er kl 17:00, den 31.01.2018.


Godkjenning av de internasjonale lovene

Hvilke klubber har stemmerett?

For å kunne stemme for å godkjenne lovene må klubben ha betalt sin kontingent og hatt minst 3 medlemmer de siste 3 semester (pr 01.08.2016, pr 01.02.2017 og pr 01.08.2017).

Hvis du er usikker på om klubbene tilfredsstiller kravet, bør klubben benytte sin stemme. Hvis det viser seg at klubben ikke tilfredsstiller kravet blir stemmen avvist.

Les først vedlegget undefined Voting Instructions. Dette avsnittet gjelder Voting paper 2 (Ballot 2).

Stemmeseddelen for denne delen er undefined Voting Paper 2.

Denne godkjenningen gjelder 6 forskjellige endringer som er beskrevet i undefined Constitution amendment details

For ytterligere informasjon, se undefined http://www.ysmen.org/elections

Regionsstyret alle klubbene å godkjenne alle forslagene.

Fristen for å sende inn sin stemmeseddel (Voting Paper 2) til IHQ er kl 17:00, den 31.01.2018.