11-10-2017

Regionskonferansen 2017

Fotograf: Olaf A. Ellingsen

Regionskonferansen  i Stavanger 2017 er nå historie. Regionsstyret takker alle delegater, ledsagere, gjester og ikke minst alle de frivillige som har bidratt til at regionskonferansen ble så vellykket.

Medlemshåndbøkene er nå distribuert til alle distriktene. Klubber som ikke var tilstede vil bli kontaktet av distriktsleder eller den som har kontroll med klubbens bøker.

KFUK-KFUM Global hadde med seg en presentasjon, som ikke ble vist på søndag. Den legges herved ut som selvstudium.


30-08-2016

Regionskonferansen 2016

Regionskonferansen 2016 i Haugesund er nå historie. En vellykket konferanse med godt program, hyggelig vertskap og god mat. Takk til alle som var med på å gjøre denne helgen så god og hyggelig. 

Protokollen var ferdig signert samme helg. Den er tilgjengelig her:


11-10-2017

Regionskonferansen 2015

Regionskonferansen 2015 i Arendal gikk over en dag da den ble arrangert  sammen med Area-konventet 2015.