Medlemshåndboka

Hvert år lages det en medlemshåndbok som distribueres til alle medlemmer i Regionen. Håndboken inneholder i hovedsak navn, adresser og kontaktinfo til alle medlemmer og oversikt over hvem som innehar de forskjellige verv i organisasjonen. All informasjon om medlemmer hentes fra Portalbuzz så tett opptil utgivelsen som mulig. Mye av den informasjonen som kommer i håndboka blir også lagt ut på nettet.


14-10-2017

Endringer til Medlemshåndboka

Side 9:

Rune Landsvik er IKKE distriktsleder for Bjørgvin dette året. Klubbene har ikke valgt distriktsleder for dette året.

Distrikt Nord-Norge utgår. 

 

Side 10:

APE/ICM: Rett navn er Poul Henning Løwendahl (ikke Henrik)

RD Central Syd: Navnet skrives Bilian Proffen (skrives med en l)

 

Side 13:

Det ble gjort et tillegg på undefined Regionsstyrets arbeidsplan 2017-2018. For siste versjon se på nettet.

 

Side 47-48:

Distrikt Nord-Norge og Bodø Y’s Men’s Club strykes fra håndboka.

 

Side 95-105:

Distrikt Sverige har 80 medlemmer fordelt på 6 klubber.

Følgende klubber kan strykes: Jönköping Mixed, Jönköping, Lund og Örebro.

Følgende klubber fortsetter som Y’s Men’s klubber (antall medlemmer): Göteborg (1), Järfälla (16), Malmogia-Malmö (14), Stockholm-Bromma (25), Ulricehamn (6) og Västerås (18).

 

Annet:
grunnet manglende rapportering til Portalbuzz, er det flere klubber som er oppført med feil eller manglende styreroller. undefined Korrekte Presidentroller skal finnes her (under arbeid).