I denne kalenderen legges styremøter, distriktsråd, distriktskonferansen og andre møter/arrangement som gjennomføres i regionen. I noen grad finnes også andre viktige internasjonale møter. Disse ligger i en gmail-kalender.

Lenger nede på denne siden finnes møter og arrangement som holdes i regi av Area Europe og internasjonalt.


Kalenderen inneholder møter og konferanser som arrangeres av Area Europa og Internasjonale møteplasser. Dette er en link til Area Europa sine hjemmesider.


23-01-2018

Årskalender for regionen, klubber, distrikts- og tjenesteledere (fra 01.07 - 30.06)

Dette er datoer som gjelder år for år:

01.07: Frist for å gjøre saksdokumentene til regionkonferansen  tilgjengelig for delegatene, jfr lovenes § 4.6.

31.07: Siste frist for klubben til å oppdatere medlemsregister (Portalbuzz).

08.08: Siste frist for å sende inn undefined fullmaktskjema. Antall stemmer beregnes ut fra medlemstall registrert per 01.08, jfr vedtekt 511.

17.-19.08.18: undefinedRegionskonferansen. Dato varierer fra år til år, men vedtas på konferansen året før, jfr vedtekt 468.j.

15.08: Frist for å innkalle til distriktsråd. Ansvar distriktsleder.

03.09.18: Siste frist for å levere reiseregning etter regionkonferansen, jfr vedtekt 467b. (Fristen er 14 dager etter avsluttet konferanse).

01.09: Frist for å sende inn stoff til neste Y's Magasin (legges ut på nettet 4 uker senere)

15.09: Frist for klubben (ansvar klubbkasserer) og direktemedlemmer å betale medlemskontingent og prosjektbidrag for 1. halvår. 

01.10: Frist for klubben til å leverer årsrapport og revidert regnskap til distriktsleder. Ansvar klubbpresident, jfr vedtekt 221.2.

15.10: Frist for distriktet å ferdigstille årsrapport for forrige arbeidsår. Ansvar forrige distriktsleder.

15.10: Frist for distrikter med egen økonomi til å ha ferdigstilt revidert årsregnskap. Ansvar distriktskasserer.

01.11: Frist for å søke om BF-stipend. Sendes regionsleder.

01.11: Frist for å sende ut til klubbene valgmateriell for valg på internasjonale verv. Ansvar regionstyret.

01.11: Frist for å sende inn stoff til neste Y's Magasin (legges ut på nettet 4 uker senere)

01.12: Frist for å innkalle til distriktskonferanse (mars/april) og invitere regionsleder. Ansvar distriktsleder.

10.12: Frist for klubbene å sende vårens program til distriktsleder, jfr vedtekt 221.3.

01.01: Frist for å oppdatere medlemsregister, jfr vedtekt 221.1. Gjelder hvis klubben tanger bistand for å oppdatere Portalbuzz.

21.01: Internasjonal kirkedag (gammel ordning) er 3. søndag i januar. Felles, i regi av distriktstyret, eller individuelt pr klubb.

24.-30.01.18: Week4You. Gjennomføres i uke 4. Felles i regi av distriktstyret, eller individuelt pr klubb.

31.01 kl 17:00: Frist for klubben å sende inn stemmeseddel i forbindelse med internasjonale valg (datoen varierer noe fra år til år).

31.01: Siste frist for klubben til å oppdatere medlemsregister (Portalbuzz).

31.01: Frist for at valgkomiteen skal be klubbene om forslag på kandidater til ledige verv, jfr vedtekt 612.a.

01.02: Frist for å sende inn stoff til neste Y's Magasin (legges ut på nettet 4 uker senere)

04.03: Internasjonal kirkedag (ny ordning) er 1. søndag i mars. Felles, i regi av distriktstyret, eller individuelt pr klubb.

15.03: Frist for klubben (ansvar klubbkasserer) og direktemedlemmer å betale medlemskontingent og prosjektbidrag for 2. halvår.

01.04: Frist for regionstyret for å sende ut informasjon om regionkonferansen, jfr lovenes § 4.6.

01.04: Frist for valgkomiteens innstilling oversendes regionstyret, jfr vedtekt 611.b.

01.05: Frist for å sende inn stoff til neste Y's Magasin (legges ut på nettet 4 uker senere)

01.05: Frist for at regionstyret sender valgkomiteens innstilling til klubbene, jfr vedtekt 611.c.

01.05: Siste frist for å gjennomføre distriktskonferanse. Ansvar distriktsleder, jfr lovene § 3.4.

01.05: Frist for å melde inn valg på kommende distriktsleder (som blir distriktsleder fra 01.07 neste kalenderår), jfr lovenes § 3.4.

01.05: Frist for utsendelse av arbeidsplan og budsjett for neste arbeidsår. Ansvar regionstyret, jfr lovene § 4.5.

01.05: Siste frist for å melde inn saker som ønskes behandlet på regionkonferansen, jfr lovenes § 4.6.

01.06: Siste frist for klubben å melde inn sammensetningen av nytt klubbstyre eller oppdatere Portalbuzz. 

01.06: Siste frist for å oversende rapporter til regionstyret. Ansvar distriktsledere, tjenesteledere, lov- og kontrollutvalget.

01.06: Siste frist for å innbetale prosjektbidrag og utestående kontingent. Ansvar klubbkasserer.

01.06: Siste frist for å sende inn krav om refusjoner, jfr lovene § 8.4

01.06: Frist for å oppdatere medlemsregister, jfr vedtekt 221.1. Gjelder hvis klubben trenger bistand for å oppdatere Portalbuzz.

10.06: Frist for klubbene å sende høstens program til distriktsleder, jfr vedtekt 221.3.