11-10-2017

Forskjellige e-post-adresser

Alle henvendelser til Regionstyret skal gjøres til en felles postkasse som håndteres av sekretæren og regionsstyret i fellesskap og besvares normalt innen 48 timer. Her fordeles oppgavene til den i styret som har ansvar for området som etterspørres: ysmen.region.norge(at)gmail.com. 

E-post direkte til regionsleder og regionsstyrets medlemmer besvares normalt innen en uke.

Alle henvendelser som angår medlemsregistrering og oppdatert klubbinformasjon skal gjøres til denne adressen: ysmen.medlemservice.norge(at)gmail.com 

Alle henvendelser som angår årets regionskonferanse skal gjøres til denne adressen: ysmen.rk.norge(at)gmail.com.

Disse adressene står også i medlemshåndboka, side 8. Her finner du også kontonummer til regionens forskjellige bankkonti.

Erstatt (at) med @ når du skal sende e-poster.