02-04-2018

Aktivitetsrapportering 2017-2018

I forrige periode ble det sendt ut et skjema hvor klubben skulle registrer dugnadstimer og kronebeløp som var utført og utbetalt til KFUK-KFUM, menigheter eller andre gode formål.

Dette har regionsstyret behov for å følge opp med en ny rapportering for 2017-2018, da vi ikke mottok et tilstrekkelig grunnlag fra et tilstrekkelig antall klubber.

Les informasjonen nøye før skjemaet fylles ut: undefinedSkjema for Aktivitetsrapportering.


02-04-2018

Rapporter fra Distriktsledere 2017-2018

Hvert år skal distriktsleder skrive en rapport til regionskonferansen. For at disse skal bli konsistente og knyttet til distriktsleders oppgaver har vi de siste årene benyttet en dokumentmal. Denne gir veiledning om hva som ønskes i rapporten. Vennligst behold dette formatet slik at redigeringsarbeidet i etterkant blir enklest mulig. Dette skal legges inn i sakspapirene til regionskonferansen. Merk at siste fristen for innsending er 01.06, men etter distriktskonferansen.

undefinedRapportmalen for distriktsleder finner du her.


02-04-2018

Rapporter fra Tjenesteledere 2017-2018

Hvert år skal også tjenesteledere skrive en rapport til regionskonferansen. Tjenesteområdene er så forskjellige at malen ikke er så stram for dere. Vennligst behold dette formatet slik at redigeringsarbeidet i etterkant blir enklest mulig. Dette skal legges inn i sakspapirene til regionskonferansen. Merk at siste fristen for innsending er 01.06.

undefinedRapportmalen for tjenesteleder finner du her.